Elektrik Yangını Nasıl Çıkar ve Nasıl Önlenir?

Tesisat Yangını Nasıl Çıkar ve Nasıl Önlenir?

İsanbul’un Elektrikçisi Arıza İstanbul Açıklıyor

Yangın; tarifnamelerde ve tanıtımlarda doğal afet statüsünde değerlendirilmiş ve nasıl önlenebileceği konusundan ziyade nasıl söndürülür ve nasıl daha hızlı olay yerinin terki üzerinde durulmuştur.

ELYAK derneği (Elektrik Yangınlarından ve Hasarlarından Korunma Derneği), “Yangın Doğal Afet Değildir” sloganıyla çok önemli bir noktada bir tartışma başlattı. Bizim bu tartışmada yangının doğal afet olmadığı tarafında yer aldığımızı açıkça belirtmekte fayda var.

Doğal afet denilince akla ilk olarak önlenmesi insani güçler tarafından imkansız olan, ancak zararlarından belirli ölçüde korunulabilecek, Allah tarafından veya başka inancı olan veya olmayan biri için doğaüstü gücün kontrolünde olan felaket akla gelmektedir. Peki elektrik yangını Allah veya doğaüstü bir güç tarafından mı çıkarılıyor?

Bu noktada yangınların bugün bilinen sebeplerine tek tek göz atmakta fayda var;

 • Sigara, son 10 yılda %50 azalsa da, yangınların hala en büyük sebebi olan sigarayı Allah veya doğaüstü güç önermiyor veya söndürmeden uyuyun veya ormana atın demiyor.
 • Elektrik kontağı, son 10 yılda %100’e yakın artış gösteren elektrik kaynaklı yangınlar da yine Allah veya doğaüstü güçler tarafından çıkarılmıyor. Detaylı olarak inceleyeceğimiz bu konuda tedbirsizlik ve uygun olmayan mühendislik ve işçillik faaliyetleri ile kalitesiz malzeme bu yangınların en büyük sebeplerinden.

Aşağıda diğer sebepleri de oranları ile ve rakamları ile incelediğinizde açıkça görebileceğiniz üzere 2012-2017 arası yangın sebeplerinin hiçbiri doğal afet statüsünde görünmüyor.

Sigara 12399 48,7% 13010 46,9% 9168 40,1% 10532 39,0% 11.341 39,7% 3.982 33,3%
Elektrik kontağı 5012 19,7% 5133 18,5% 5360 23,5% 6564 24,3% 6155 21,5% 3.302 27,6%
Kasıt 865 3,4% 1454 5,2% 1340 5,9% 2058 7,6% 2729 9,5% 951 8,0%
Çocukların ateşle oynaması 1389 5,5% 2097 7,6% 749 3,3% 1159 4,3% 1374 4,8% 347 2,9%
Diğer 835 3,3% 707 2,6% 863 3,8% 823 3,1% 1276 4,5% 502 4,2%
Ütü, ocak (gazlı dâhil) elektrikli ev aletleri 1242 4,9% 1190 4,3% 1189 5,2% 1245 4,6% 1272 4,4% 580 4,9%
Kıvılcım sıçraması 932 3,7% 967 3,5% 903 4,0% 1021 3,8% 1122 3,9% 569 4,8%
Baca 1144 4,5% 2097 4,7% 749 5,0% 1185 4,4% 1093 3,8% 670 5,6%
Tespit Edilemedi 395 1,6% 762 2,7% 830 3,6% 956 3,5% 1060 3,7% 456 3,8%
Kızışma (yüksek ısı ile) 714 2,8% 677 2,4% 961 4,2% 1107 4,1% 842 2,9% 459 3,8%
Parlama (yanıcı sıvı (yemek parlaması vb.)

 

Elektrik yangını nasıl çıkar?

Bizim esas makale konumuz olan elektrik yangınları, genel olarak iki sebepten çıkmaktadır;

 • Aşırı yük, elektrik sistemlerinde enerji akışı için gerekli olan kablo başta olmak üzere tüm ekipman belirli bir akım taşıma kapasitesine göre tasarlanmıştır. Akım taşıma kapasitesi üzerinde akıma maruz kalan bir kablo veya bağlantı elemanı zamanla ısınarak alev alabilmektedir. Elektrik yangınlarının %45’lik bölümü bu yüzden çıkmaktadır, ve çözümü gayet basittir; yönetmelikte belirlene standartlara uygun mühendislik projesi ve malzeme ile yapıya sonradan herhangi bir elektrikli sistem eklemesi yapmamak.
 • Aşırı gerilim, bugün genel olarak kullanılan AC akımın yapısı gereği sinüzoidal olması, halk dilinde elektrik dalgalanması olarak bilinen aşırı gerilimlerin sistemler üzerinde sürekli oluşmasına sebep olmaktadır. Bunu da yine elektrik iç tesisat proje hazırlama yönetmeliğinde olan aşırı gerilim sönümleyiciler ile engellemek mümkündür. Elektrik yangınlarının %55 gibi bir oranda sebebi aşırı gerilimlerdir.

Doğal afet statüsünde bulunan yıldırım da elektrik yangını gibi tehlikeli durumlara yol açabilir. Yıldırım, bulut ile toprak arasındaki çok büyük elektron akışıdır ve yıldırım hadisesinde milyon volt mertebelerinde aşırı gerilim, 100 binler mertebesinde de aşırı akım oluşmaktadır. Ancak sistemlerimizde bu değerlerin doğrudan aynı şekilde oluşması imkansızdır.

Doğal afet statüsündeki yıldırım ve trafo patlaması dahil, elektrik dalgalanmalar için Trimbox’ın sistemlerinizi koruduğunu ve elektrik yangınlarını engellediğini ifade etmekte fayda var.

Bir diğer konuda yıldırım doğal afet statüsünde olduğu için, yıldırımın yangına sebep olduğu ve yangınında doğal afet statüsünde değerlendirilmesi gerektiği konusudur ki; basit bir mantıkla yıldırım eğer elektrik sistemi üzerinden değil de direkt olarak yangına sebep olsaydı, Dünya’da orman kalmazdı. Ancak tabii olarak elektrik sistemi üzerinden cihazları yakıp, yangın çıkardığı doğrudur, tabi eğer Trimbox korumanız yoksa!

 

Elektrik yangını Durumunda yapılması gerekenler

 • Duman, yanık kokusu, alev gibi durumlarla karşılaşan kişiler soğukkanlı olmalı ve panik yapmadan çevresindeki kişileri uyarmalıdır,
 • Elektrik yangınında mümkünse ilk olarak sistemimizin ana şalterini kapatarak yangının büyümesini engellemeli,
 • Varsa hemen yangın butonuna basarak alarm sistemini devreye sokmalı,
 • Olay yerini hızla terk etmeli ve mümkünse kapı ve pencere kapatılmalı,
 • 110 İtfaiye aranarak yangın güvenlik merkezi haberdar edilmeli,
 • Yangın her yeri sarmış ve kaçış yolları kapalı ise, muhafazalı bir yere sığınmalı ve kapıyı kilitlemeden kapatarak 110 itfaiyeyi arayıp durumdan haberdar edilmeli,
 • Binadan çıktıktan sonra yangın kontrol altına alınmadan asla binaya tekrar geri dönülmemeli,
 • Yangın kontrol altına alındıktan hemen sonra uzman bir elektrikçi çağırarak sistemimizi kontrol ettirmeliyiz.

Elektrik kontağı nedir, nasıl yangın çıkarır

Elektrik yangınlarının tamamında sıkça duyduğumuz elektrik kontağı, aşırı yüklenme, aşırı gerilim, kalitesiz malzeme başta olmak üzere sistemin aşırı ısınması veya kısa devre durumudur. Kısa devre durumunda da oluşan fazla enerji ısıya dönüşmekte ve oluşan kıvılcım yangına sebebiyet vermektedir.

 

 

 

Bir Cevap Yazın